ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


4-2 . SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Nurettin Ayaz - Yrd. Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Eylül 2014

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenÖzlem Yurt - Esra Ömeroğlu - Şener Büyüköztürk - Yasemin Aydoğan - Mehtap Çakan - Ebru Kılıç Çakmak - Arzu Özyürek - Gülümser Gültekin Akduman - Yunus Günindi - Ömer Kutlu - Aysel Çoban - Hakan Koğar - Seda Karayol  
Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği Anne-Baba Formuna Ait Norm Değerlerinin Belirlenmesi ve Yorumlanması Ss, 102-115
Identification and Interpretation of The Norm Values Regarding The Parent Form of Pre-School Social Skills Rating Scale
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss69
Özet | Abstract | Tam Metin |

Stefan Georgescu - Marian Zidaru - Cristian Dragan  
Propaganda Activities and British Special Operations Executive’s Political Influence Actions in Romania between 1941-1944 Ss, 116-129
Propaganda Activities and British Special Operations Executive’s Political Influence Actions in Romania between 1941-1944
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss79
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel Yoleri - Hatice Merve Tanış  
İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Uyum Düzeylerini Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi Ss, 130-141
Determination of the Factors Affecting Adjustment Levels of First Class Students at Elementary School
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss82
Özet | Abstract | Tam Metin |

Constantinos Maritsas  
Civilization as the Survival of the Weak: Rethinking Evolutionary Theory in Civilizational Context Ss, 142-151
Civilization as the Survival of the Weak: Rethinking Evolutionary Theory in Civilizational Context
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss77
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Uçar - Abdullah Karakaya  
Yönetsel Reformlar Perspektifinden Türkiye’de Yönetimin Gelişimi Üzerine Bir İnceleme Ss, 152-169
An Analysis on the Development of Management in Turkey from the Perspective of Managerial Reforms
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss39
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bora Yenihan  
Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Arasındaki İlişki Ss, 170-178
The Relationship Between Organizational Commitment and Job Satisfaction
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss80
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2019 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Temmuz 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz. Bu tarihten sonra makale kabul edilmeyecektir.


    Mart 2019 sayısı

    Dergimizin Mart 2019 Sayısı (Cilt: 9. Sayı:1) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri